Articles.

Đêm “Ignite” 2014

Liên hội Sinh viên Việt Nam Ontario (UVSA Ontario) vứa phối hợp với Hội Người Việt đã tổ chức Đêm Văn hóa “Ignite” lần thứ 16 với chủ đề “Ước mơ và Tuổi trẻ”. (via Thoi Bao)

Ignite 18… “Thế giới hiện thực”

Tuần rồi, March 19th, tôi có cơ hội tham dự chương trình Ignite kỳ thứ 18 do Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Ontario tổ chức tại Crescent School ở North York (via Thoi Bao)

Ignite 2018: Âm nhạc và Kỷ niệm

Liên hội Sinh viên Việt Nam Ontario, hôm thứ Bảy 10/03, lúc 7 giờ tối, đã tổ chức đêm văn hóa “Ignite” lần thứ 20 với chủ đề “Âm nhạc và Kỷ niệm” tại hý viện Al Green, Miles Nadal JCC, 750 Spadina Ave., với sự tham dự của gần 300 người trong đó có thân hữu, gia đình sinh viên và sinh viên từ các truờng đại học: McMaster, Ryerson, Toronto, Waterloo, Western Ontario, Carleton, Ottawa, Toronto- Phân viện Mississauga và đại diện Liên hội Sinh viên Việt Nam vùng Bắc Mỹ (Union of North American Vietnamese Student Associations- UNAVSA). (via Thoi Bao)

Ignite 2019: Đất Nước Huyền Thoại

Hôm thứ Bảy 23/03, lúc 7 giờ tối, Liên hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức đêm văn hóa “Ignite” lần thứ 21 với chủ đề “Đất nước huyền thoại” tại Hý viện Toronto Centre for the Arts, 5040 Yonge St, North York với sự tham dự của gần 300 người, trong đó có thân hữu, gia đình sinh viên và sinh viên Việt Nam từ các truờng đại học vùng Ontario và Montreal. Read more... (via Thoi Bao)